Felhasználási feltételek

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi általános felhasználási feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A https://semmelweispremium.hu/ domain alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely portálon orvosi témákban érhetőek el információk.

A weboldalt a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.; Cg.: 01-09-879749; adószáma: 13916974-2-42; a továbbiakban: „Semmelweis Kft.”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

A weboldal célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára szolgáltasson információkat. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

A jogosulatlan felhasználók által okozott károkért a Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget!

A weboldal tartalmának felhasználása

A weboldalon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció a Semmelweis Kft. kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra a Semmelweis Kft. előzetes írásbeli engedélyével, kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a weboldal karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
Jelen weboldal Felhasználói elfogadják, hogy a weboldalt és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Semmelweis Kft., sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a weboldal megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a weboldalra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a weboldal használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a weboldalon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Kérjük, ne felejtse el, hogy a megjelentetett információ nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát, kezelését vagy javaslatait. A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények tekintetében kifejezetten javasoljuk, hogy azok használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a weboldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Semmelweis Kft. egyetért azok tartalmával. A Semmelweis Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Semmelweis Kft. adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Semmelweis Kft. értesül arról, hogy a weboldalon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A weboldal Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy a Semmelweis Kft. részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – a Semmelweis Kft. a weboldalon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

Határon átívelő felhasználás

A weboldalt a Semmelweis Kft. ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A weboldal kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a weboldalt, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye. A weboldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételek az irányadók.

A Semmelweis Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot a weboldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben a weboldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A jelen weboldal tulajdonosa a Semmelweis Kft., az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Semmelweis Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg.

A jelen weboldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen weboldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a weboldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó, a Semmelweis Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékessége mellett. Az esetleges jogviták eldöntésére a Semmelweis Kft. székhelye szerinti magyar bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

Utolsó frissítés: 2024. január 3.

Szakterület - kereső Orvoskereső

Blog

Utazási medicina – oltás és gyógyszeres megelőzés

Utazási medicina – oltás és gyógyszeres megelőzés

Dr. Kardics Kinga a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika trópusi betegségek szakorvosa, - akinek kiemelt szakterülete a gyermekek kezelése - többek között elmondta, hogy az utazás megtervezésénél is a tudatosság legyen a fő szempont. Az utazás előtt 6-8 héttel tájékozódjunk az úticélhoz kapcsolódóan, és keressünk fel oltóközpontot konzultációra és esetleg a szükséges oltások beadására is. Tovább

Központi előjegyzés:

Hétfő – Csütörtök: 08:00 – 18:00

Péntek: 08:00 – 16:00

+36 1 550 7007

elojegyzes@semmelweispremium.hu

Social media